GALERIE CAESAR

CAFÉ RESTAURANT CAESAR

 Spolek olomouckých výtvarníků
 UMĚLCI / ARTISTS  A – Z
 Galerie Caesar


VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

O nás / Curriculum vitae

Galerie Caesar vzniká z iniciativy a finanční podpory členů Spolku olomouckých výtvarníků a řady jejich přátel ve spolupráci s městem Olomouc v roce 1991, kdy od července téhož roku zahajuje svoji činnost v místě svého prvního působiště v Domě U zeleného věnce na Dolním náměstí v Olomouci. Od září 1992 sídlí v části přízemí olomoucké radnice. Zároveň je v přilehlých prostorách vybudována kavárna, která poskytuje finanční zdroje pro výstavní aktivity galerie. Program je zaměřen na prezentaci současného umění, na výstavy významných českých i zahraničních umělců, stejně tak je věnován prostor mladým, začínajícím či neznámým autorům. Ke každé výstavě je vydáván katalog  s reprodukcemi, textem a biografickými údaji, pro návštěvníky galerie zdarma. Výstavní program sestavuje a zaštiťuje každé tři roky volená výstavní rada.
Vedle své výstavní činnosti galerie pořádala sochařská sympozia Sloup, konané na pěší zóně Horního náměstí. Dále pak se spolupodílí  na širších kulturních aktivitách ve městě (Olomoucké kulturní léto, besedy, autorská čtení, divadla a pod.). Galerie připravila řadu výstav olomouckých umělců v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Velká Británie, Rakousko, Maďarsko) a také několik realizací výstav a projektů ve spolupráci s Úřadem města Olomouce. 
Galerie se pravidelně od roku 2002 účastní Veletrhu současného umění Art Prague, který se koná ve Výstavní síni Mánes v Praze. 

Celou svou činností se galerie snaží přispívat k budování image města jako kulturně vzdělanostního centra regionu a republiky. Odborná veřejnost řadí Galerii Caesar mezi nejdůležitější galerie v České republice

O výstavách a činnosti Galerie Caesar přinášejí zprávy, informace a recenze téměř všechny deníky a odborné časopisy v České republice (mj. Atelier, Prostor Zlín, Revolver Revue, Bulletin Moravské galerie, Labyrint).  Český rozhlas a Česká televize z mnohých vernisáží a výstav přináší zpravodajství v denních zprávách a kulturních rubrikách (např. Album 93, Kultura 95 (dokument o činnost GC), J. Štreit Lidé olomouckého okresu (1995), Moravskoslezský salon - Tryskáči (1997), Kdo je... (J. G. Dokoupil, Praha, Olomouc, Ostrava, 1997), Pohádkový svět komiksu, 2000).


Gallery History

Galerie Caesar arose from the initiative and financial support of the members of the Organisation of Olomouc Creative Artists and many of their friends, in co-operation with the city of Olomouc, in 1991, when in July of that year it began its activities at its first headquarters in the building U zeleného věnce / At the Green Wreath on Dolní náměstí / Lower Square in Olomouc. Since September 1992 it has been located in the ground floor of the Olomouc Town Hall. At the same time, a coffee house was built adjacent, which provides a source of funding for the gallery’s exhibition activities. Its program is aimed at presenting contemporary art in exhibitions by famous Czech and foreign artists, and also to give space to young or unknown artists who are just starting their careers. Every exhibition is accompanied by a professionally printed catalogue with reproductions of the works featured, texts and biographical details – made free to gallery visitors. In addition to its gallery exhibitions, the gallery also runs the sculptural symposium Sloup / Column held in the pedestrian zone of Horní náměstí / Upper Square and takes place in wider cultural activities in the city (Olomouc Year of Culture, meetings, authors readings, theatre, etc.). The gallery prepares many exhibitions by Olomouc artists abroad, and several on-going exhibitions and projects in co-operation with the Olomouc Town Office. In all of its activities, the gallery attempts to contribute to establishing the city’s image as a culturally-advanced centre of both the region and the republic.

The exhibitions and activities of Galerie Caesar are covered and followed by nearly every serious newspaper and journal in the Czech Republic (Atelier, Prostor Zlín, Revolver Revue, Bulletin Moravské galerie, Labyrint, among others). Czech Radio and Czech TV have reported on many openings and exhibitions, in both daily news reports and cultural affairs broadcasts (Album 93, Culture 95 (a documentary on the gallery’s activities), J. Štreit People of the Olomouc Region (1995), Moravian-Silesian Salon - Tryskáči (1997), Who is... (J.G. Dokoupil, Prague, Olomouc, Ostrava, 1997), The Fairy-Tale World of Comics, 2000)


For other information on the gallery see: Nová encyklopedie českého výtvarného umění / The New Encyclopedia of Czech Art (Prague: Akademia, 1995); Lexikon / Dictionary (SCA, Společnost pro současné umění / Society for Contemporary Art, CD-ROM, 2000).


   CURRICULUM VITAE

1990 - 8. 11. úpis základního kapitálu Galerie Caesar, akciové společnosti
-jednání se Státním ústavem památkové péče v Olomouci o podmínkách pronájmu prostor v Domě U Zeleného věnce
1991 – zápis Galerie Caesar, akciové společnosti do podnikového rejstříku
- jednání s Úřadem města Olomouce o podmínkách pronájmu přízemních prostor radnice k provozování galerie a kavárny Caesar
- červenec - otevření výstavní síně a prodejny v Domě U Zeleného věnce
- říjen - první oficiální výstava
1992, září - otevření Galerie Caesar v budově radnice
- říjen - zprovoznění kavárny Caesar v budově radnice (projekt rekonstrukce prostor: Studio OSA – Fabián, Lubič, Polách)
1993 - spolupořadatelství 1. ročníku Olomouckého kulturního léta
- transformace akciové společnosti na družstvo
- rozšíření kavárny Caesar do prostory mazhausu, vznik pizzerie
1995 -1. ročník sochařského sympozia Sloup
1997 - jednání s Úřadem města Olomouce o podmínkách nové nájemní smlouvy na prostory užívané Galerií Caesar
1998 - uzavření nové nájemní smlouvy
2000 - vybudování plnohodnotné kuchyně s nabídkou italských jídel (registrovaná  značka Café Reastaurant Caesar)
2001- jednání s Městem Olomouc o rozšíření galerie a rekonstrukci restaurace Caesar
2002 - uzavření nájemní smlouvy s Městem Olomouc
- rekonstrukce restaurace a rozšíření výstavních prostor Galerie Caesar (projekt Jiří Pelcl, Martin Lubič)
- září - slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor galerie
2009 - kompletní rekonstrukce salonku
2013 - rekonstrukce restaurace (Ing. arch Alice Michálková, Ing. arch. Pavel Pospíšil)

GALERIE CAESAR
Do 5/1993 akciová společnost
Od 6/1993 Družstvo pro podporu výtvarného umění
Horní náměstí – radnice, 771 00 OLOMOUC
IČO 47 67 33 11

Vedení družstva:
Představenstvo:
Oldřich Šembera, předseda představenstva
Miroslav Schubert, místopředseda představenstva
členové:
Otto Bébar
Petr Jochmann
Ondřej Michálek

Tel/fax: 585 225 587 /galerie/
Tel.:       585 229 287 /restaurace/


galerie.caesar@email.cz 

restaurant.caesar@email.cz 

www.galeriecaesar.cz 

1/ Výstavní síň Galerie Caesar
2/ Prodejna výtvarných potřeb
3/ Výtvarná agentura
4/ Café Restaurant Caesar

 

 Galerie Caesar – Prostory
 Otevřeno
Pondělí–Pátek
9.00–12.00 / 12.45—17.00
Sobota
9.00–12.00
 Kontakt
Galerie Caesar
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc
Czech Republic

tel.: 585 225 587

galerie.caesar@email.cz 

© Galerie CAESAR

NAVRCHOLU.cz