Trienále | SEFO | 2021
Všední krize 2 | Trienále SEFO 2021
3. 8. 2021
Galerie Caesar

 

 

ÚTERÝ 3. srpna 2021 v 19:00
 
 
Všední krize: Barbora Zentková & Julia Gryboś, Imrich Veber
 
Zahájení druhé části výstavního projektu Všední krize.
Barbora Zentková s Julií Gryboś reagují na prostorové a funkční podmínky Galerie Caesar a pro výstavu rekonstruují a aktualizují svůj dřívější projekt Tiredness Quotes.
Součástí je taky série participativních akcí Imricha Vebera, přemosťující městský veřejný prostor a galerii. Netradiční výstavu v tradiční galerii doplňuje denně se obměňující videoprojekce filmů a uměleckých videí, kterou připravili kurátoři PAF – Přehlídky současného umění a filmové animace.
 

 

Barbora Zentková a Julia Gryboś (Slovensko, Polsko)
*1986 a 1988, umělecká dvojice, autorky instalací a performativních akcí
žijí a působí v Berlíně
www.zentkova-grybos.com

Barbora Zentková a Julia Gryboś spolu jako umělecká dvojice působí od roku 2008, kdy se setkaly na Fakultě umění v Ostravě a definovaly společné názory na médium malby. Ty vyústily v postupné překračování média k formátu galerijních instalací kombinujících (ne)malířskou barevnou plochu a řemeslně zpracovávané nalezené materiály se zvukovými záznamy,
kompozicemi i živými performancemi. Jejich práce se vyznačují úzkou provázaností mezi užitým materiálem a zpracovávaným tématem a bezprostředně čerpají ze specifik místa, pro které jsou určeny.
 

Barbora Zentková & Julia Gryboś, Tiredness Quotes, instalace

Série Tiredness Quotes, kterou uvedly Barbora Zentková a Julia Gryboś před více než rokem v Karlin Studios,
se věnovala různým způsobům proměny materiálu, jeho únavě, opotřebení a zániku.
Pro výstavu Všední krize v Galerii Caesar umělkyně na projekt navázaly sérií nových objektů,
které se věnují tématu krachu, krize či kolapsu.
Objekty z ručně barvených provázků a broušeného cementu připomínají svou formou uzly, copy či jakési meandrující toky.
Využitím drobných šperků a řetízků vykoupených ze zastaváren a zalitých do barveného cementu umělkyně
ilustrují různé úrovně
ekonomických krizí na pozadí osudů anonymních jednotlivců.
Personifikace tématu pomáhá čtení krize jako něčeho, co se nedotýká pouze abstraktních veličin,
jako je HDP nebo dopad na životní prostředí, ale co naopak přímo ovlivňuje konkrétní životy a osudy.

  


 

 

 


 

Imrich Veber (Česká republika)
*1987, fotograf a tvůrce videí, autor uměleckých knih, performance a happeningů
žije a působí v Opavě
www.imrichveber.com
Tvorba Imricha Vebera vychází z kontinuálního zájmu o člověka a jeho individuální osud, ale i o děje v lidské společnosti jako celku.
Přestože je jejím primárním východiskem snaha dokumentovat aktuální stav dané komunity, místa nebo události, slouží sledované mikrofenomény zároveň jako reprezentace globálních společenských dějů. V poslední době médium fotografie nahrazuje videem.
Vedle toho vytváří performance a angažované happeningy orientované především na veřejný prostor a místo člověka v něm.
Práce Imricha Vebera jsou stejně reflektující jako aktivizující, především jsou však vždy velice pohotové a aktuální.

 
Imrich Veber, Panorama současné krize, série akcí a instalace

Zachování městského panoramatu se v památkově hodnotných městech stává zásadním argumentem proti výstavbě 
výškových budov v blízkosti historického jádra. Město se tak stává nejen místem s řadou funkcí pro sociální a ekonomický život, 
ale také jakýmsi estetickým celkem, na který je možné nahlížet zvenku jako na umělecké dílo. 
Imrich Veber se v práci Panorama současné krize navrací k palčivému tématu stavby Šantovka Tower. 
Fotografii panoramatu Olomouce převádí do tzv. hexakódu 
(soustavy šestimístných kódů reprezentujících jednotlivé pixely digitální fotografie) 
a jeho postupnou úpravou nenávratně zasahuje do vizuální podoby panoramatu. 
Celý proces probíhající v sérii tří akcí na náměstí je zaznamenán na obrazovkách v galerii. 
Umělec se zde přeneseně staví do role developera, který městské panorama svými investicemi proměňuje a navždy narušuje. 
Reprezentuje tak krize, které se odehrávají každodenně v našem nejbližším okolí, a na které může mít vliv i naše vlastní aktivita.

 

   


 

Kino PAF
Kapitola 2
3. 8. – 9. 8.
Lenka Vítková: Snář
video, 3:50, 2008
10. 8., 19:00
Políčka Vladimíra Havlíka
projekční pásmo + diskuze
10. 8. – 16. 8.
Petr Krátký: No Title
video, 1:46, 2010
17. 8. – 23. 8.
Kryštof Pešek: Collapsing Complexity
video, 1:54, 2010
24. 8. – 30. 8.
Vladímír Turner, Vojtěch Fröhlich, Jan Šimánek, Ondřej Mladý: Kolotoč
video, 2:04, 2011
31. 8. – 6. 9.
Kateřina Kynclová & Vojtěch Vaněk: Krabička
video, 10:32, 2012
7. 9. – 12. 9.
Vladimír Havlík: Yesterday Remake
video, 2:46, 1983/2013
______________
Otevírací doba Galerie Caesar je v průběhu konání Trienále PO–NE 9–12 a 13–17.
Výstava Všední krize je součástí programu Trienále SEFO 2021 pořádaného Muzeem umění Olomouc.
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
POHLEDY DO VÝSTAVY
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz