Nikola Čulík o výstavách přemýšlí jako o samostatných uměleckých kusech.
Instalaci rozmýšlí stejně důkladně, jako vlastní kresbu.
Kreslí a píše v prostoru podobně lehce, jako to dělá na papíře.
Sám říká: "Dřív jsem měl potřebu kresby kromě názvů doplňovat slovy.
Slova se od kreseb postupně osvobodila a stala se samostatnými texty, názvy bez kreseb."
Nejinak uvažuje také v Olomouci - a výstavu tak tvoří in situ, na místě a pro místo.

 Nikola Čulík

SEN O VÁLCE

 

Léto nám pomalu končí

a za okny si pobrukuje to své

schýza a mánije

- Nikola Čulík, 2022

 

Kreslíř, ilustrátor, básník, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze,
„legenda“ české stále ještě mladé kresby Nikola Čulík se v Olomouci představuje v ojedinělé formě
– jako umělec citlivý na světlo, na vzduch, na to, co se v nich chvěje a mihotá,
ještě před tím, než se to stane skutečností a všimneme si toho i my ostatní.
Jeho projev je jako vždy cílený a přesný. Odehrává se v minimální ploše papíru A4 a výhradně ve formě tužkové kresby.
Z nekonečné šedi, hluboké jako šero v podvečerní studni, vystupují obrysy ostré jako čerstvě nabroušená sekyrka.
Chytnout, máchnout, zatnout – poodejít a popřemýšlet, nepadla-li rána vedle. Nepadla.
 

Kurátorka: Barbora Kundračíková

 

 

Kreslíř, ilustrátor, básník, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, legenda české „stále ještě mladé“ kresby Nikola Čulík se v Olomouci představuje v dobré formě – jako umělec citlivý na světlo, na vzduch, na to, co se v něm chvěje a mihotá, ještě před tím, než se to stane skutečností a uvidí to každý z nás. Jeho projev je jako vždy cílený a přesný. Odehrává se na minimální ploše papíru A4 a výhradně ve formě tužkové kresby. Z nekonečné šedi, hluboké jako šero v podvečerní studni, vystupují obrysy ostré jako čerstvě nabroušená sekyrka. Chytnout, máchnout, zatnout – poodejít a popřemýšlet, nepadla-li rána vedle. Nepadla.

V mnoha ohledech se jedná o logické vyústění předchozích projektů, patrná je zejména návaznost na výstavu Perly sviním, která proběhla v pražské Nau Gallery v roce 2021. Řada obratů, s nimiž Nikola zachází, je dobře známá a rozpoznatelná, je s ním spojena od prapočátku a docela bytostně. Stále má tendenci vytvářet kresby evokující principy prostorové instalace, a vice versa. Propojuje přitom finální skici se zásahy do plochy zdi, kombinuje obrazy se slovy. Opakovaně se také navrací do zón osobní intimity, kterou ovšem sdílí podvratně – totéž nakonec platí pro zdánlivě přístupné a neatakující, měkké stínování jeho kreseb a organizaci prostoru –, takže se z jisté míry bázlivé naivity překvapivě rychle stává docela solidní horor. Tolik ke klišé média i tvůrce, invenčního, rychlého, osobního, které oponuje podobně vousatému čtení pozitivistické, racionální, „mužské“ kultury Západu, jež se zde nutně připomíná.

Nikolův olomoucký „sen o válce“ je však v mnoha ohledech antitezí doposud platných mechanismů. Kresby, které byly vybrány, pocházejí z delšího časového období, vznikaly letech 2019 až 2022, a jsou v pravém slova smyslu finální. Jsou to dokončené obrazy, ne náčrty, ústřižky, variace na hraně konceptu, art brut a nalezeného artefaktu. Nepostrádají lehkost, eleganci a vtip spojené s citlivým vnímáním světa vně, zároveň jsou ale překvapivě bezčasé – obrácené „jinam“, nazpět, dovnitř, do budoucna. A jsou v tomto smyslu vážné. Obrysy pod-statného se v nich ustavují postupně, v procesu záznamu, respektive vnímání – divák je totiž součástí aktu kresby stejně jako tah tužky po papíře. V tomto zůstává Nikola Nikolou. Vynořují se z mlhy, stávají se pevnými a hmatnými. Pouze pomalu a náznakově se formující kolektivní nevědomí tak pevně zakládá individuální přesvědčení, faktum nového řádu. Nakonec, není to sen o míru, co se nám dnes zdá, co se zde zjevuje, není to bezrozměrný stav potenciálního ráje ani dno očistce, ale rozhodný prvek, zvrat, děj, napětí, akce, která se kondenzuje, tak nějak naruby, v hranách mýtických strojů, záblesků očí a vykloubených beder, v lomech, osách a bodech denního světla, hrozících nás zavalit. Nikolova schopnost říct věci tak, jak jsou, vyplývá z dovednosti je tak uchopit. Výsledek je tím přesvědčivější, že prostě je – bez možnosti či potřeby o něm pochybovat. Válka. V. Nás. Je. Od počátku.

 

Nikola Čulík (1983, Praha)

Kreslíř, ilustrátor, autor instalací a efemérních konceptů, kurátor. Provozovatel dočasné bytové galerie Blahobyt (2011-2012). Student Jaroslava Valečky a Jiřího Jandy. Student Fakulty architektury Českého vysokého učení technického (2005). Absolvent ateliérů kresby Jitky Svobodové, konceptuální tvorby Miloše Šejna a experimentální grafiky Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze (2011). Nositel ocenění Art Prague Young Award (2014). Volné tvorbě se věnuje od počátku milénia, vystavuje sám i ve skupině. Je vypravěčem, čtenářem Bible, Kytice, J. R. R. Tolkiena, Martina McDonagha a dalších. Také píše, spojení obrazu a slova pro něj má zvláštní význam. Jeho tvorba je latentně společensky angažovaná, je soustavně vedeným dialogem se sebou samým, samým, samým. Odehrává se téměř výhradně na ploše papíru a ve spektru šedi. Principy kresby přenáší do prostoru, principy prostoru aplikuje v kresbě. Experiment chápe v pravém slova smyslu – jako zkoušku, test povahy věci. Depresi vyvažuje kompresí, výdech nádechem. Kresbu vnímá jako celistvý odraz světa v malém, soustředěně odhaluje jeho architekturu. Volný cyklus nazvaný Sen o válce zahrnuje práce z let 2019 až 2022. Je mimo jiné připomínkou toho, jak pevně je umění ukotveno v kolektivním nevědomí – a jak intenzivně dokáže předjímat časné děje.

Výstava je součástí programu „domov a světů“ Muzea umění Olomouc – Středoevropského fóra pro rok 2022. Vznikla ve spolupráci s Galerií Caesar.

 

 

 

Nikola Čulík (1983, Praha)

studia

2002–2005 Fakulta architektury ČVUT, Praha

2005–2011 AVU, Praha

(ateliéry kresby Jitky Svobodové, konceptuální tvorby Miloše Šejna a experimentální grafiky Vladimíra Kokolii)

2007–2011 Pedagogické minimum, UMPRUM v Praze

2010 Facultad de Bellas Artes, Cuenca (stáž)

ocenění

2014 Art Prague Young Award

 

výstavy

autorská

2009      Kresby, Galerie Pavilon, Praha

2009      Intimní požár, Dům U Zlatého prstenu, Praha

2011      Galerie 35 m², Praha 3

2011      Nevědomá kořist, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod

2012      Černá duše, Altán Klamovka, Praha

2013      Život a dílo / Life and Work, Staroměstská radnice, Praha

2014      –, Nau Gallery, Praha

2014      Vnitřnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk

2015      Výstava Nikoly Čulíka, Nau Gallery, Praha

2016      Legenda Nikola Čulík, Galerie Havelka, Praha

2021      Perly sviním, Nau Gallery, Praha

 

kolektivní

2001/ 2002/ 2013  Gymnázium Christiana Dopplera, Praha

2002      Kavárna Merkur, Praha

2005      Setkání na Mlatě, Lešany

2005      Jazzclub Akord, Praha

2005      Pohled z druhé strany, Galerie U kostela, Bílina

2007      Nikola Čulík, Dana Sahánková, Filmové lázně, Říčany

2007      11+2, Opava

2007      AVU 18, Národní galerie v Praze, Praha

2008      Pacientův pacient, Galerie Jána Šmoka, Jihlava

2009      Sériová monogamie, Galerie AVU, Praha

2010      Oranzove koukáš, Dvoudenní výstava v bytové galerii, Praha

2010      Koncentrát III. Nejskromnější umění, Galerie Crux, Brandýs nad Labem

2010      Sebrané úvahy, Entrance Gallery, Karlin Studios, Praha

2011      Láska je slepá, sex je jinde, Artinbox Gallery, Praha

2011      Idol: Ateliér kresby, Galerie AVU (GAVU), Praha

2011      Diplomanti AVU 2011, Karlínská hala, Praha

2011      Koncentrát IV.: Made by Readymade, The Chemistry Gallery II, Praha

2012      1+(1+1)+1, MeetFactory, Praha

2012      Cukr&bič, Městská obrazárna, Státní zámek Litomyšl, Litomyšl

2012      Kolektivní tělo, Entrance Gallery, Karlin Studios, Praha

2012      Koncentrát V, A4, Galerie Crux, Brandýs nad Labem / Galerie Apis, Rio de Janeiro

2013      Nikola Čulík, Dana Sahánková: INFP (snílek), INFJ (umělec), Galerie OFF/FORMAT, Brno

2014      O židli (BIP 2014), Hangar B9 (École supérieure des Arts Saint-Luc), Lutych

2014      Nulla Dies Sine Linea, Galerie Pro design, Ústí nad Labem

2014      Veselé Vánoce! Nau Gallery, Praha

2022      Zóny – Nultá léta ze sbírek GKK, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech, Klatovy

 

 


Kresby - bez názvu, 2022

 

 
   
   
 
   
   
 
   
   
 

 


Pohledy do výstavy / Vernisáž. Foto: Oldřich Šembera

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZPĚT


 Celoroční výstavní program Galerie Caesar je realizován za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc a Café Restaurant Caesar.


The year-round exhibition programme of Caesar Gallery is made possible with the financial support
of the The Czech Ministry of Culture, the Olomouc Region, the City of Olomouc and the Cafe Restaurant Caesar.
Thank you.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz